Home
Instagram Pinterest Facebook Twitter

 

Het verschil tussen het huwelijk en geregistreerd partnerschap

Het huwelijk en een geregistreerd partnerschap lijken erg veel op elkaar.
De voorwaarden om te trouwen of geregistreerd partnerschap te sluiten, zijn hetzelfde.
Dit geldt ook voor de rechten en plichten van u en uw partner ten opzichte van elkaar.
Er zijn wel verschillen als jullie kinderen krijgen. Ook het beëindigen van de verbintenis is niet gelijk.

 

Kinderen tijdens huwelijk of partnerschap

Er zijn belangrijke verschillen tussen het huwelijk en geregistreerd partnerschap als u kinderen krijgt. Een kind dat wordt geboren in een huwelijk van een man en een vrouw heeft van rechtswege beide echtgenoten als ouder. Hierdoor krijgen de echtgenoten en het kind automatisch familierechtelijke banden. Dit heeft gevolgen voor onder andere de achternaam van het kind, het gezag, het omgangsrecht, de nationaliteit en het erfrecht.

Bij een huwelijk van mensen met hetzelfde geslacht, maar ook bij een geregistreerd partnerschap (zowel van paren van gelijk als verschillend geslacht) is dit niet het geval.
Familierechtelijke betrekkingen van het kind met de partner van de moeder of vader kunnen dan alleen ontstaan door erkenning of adoptie.

Beëindiging verbintenis

Voor de ontbinding van een huwelijk moet u altijd naar de rechter. Een geregistreerd partnerschap kan ook buiten de rechter om eindigen als u en uw partner het met elkaar eens zijn en u geen minderjarige kinderen heeft. Hebben jullie wel minderjarige kinderen, dan moet u het geregistreerd partnerschap door de rechter laten ontbinden. Verder kent het geregistreerd partnerschap niet de scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.